Politici v ČR po 21 letech

Autor: Svobodný občan <svobodny@free.cz>, TĂ©ma: Z pera dopisovatelů, Zdroj: PUP BiS ČTK, Vydáno dne: 01. 04. 2011

Nejhorší vládu jakou ČR po roce 1989 měla máme dnes! Žádná předchozí nebyla tak trapná a ubohá jako tato současná. Jednotlivé kroky reforem jsou ubohé, nepromyšlené a diletantské a to tak, že její slovutní tvůrci je v kratičkých časech zcela zásadně sami mění! Žádné úspory, žádná likvidace předražených státních zakázek, žádná sebereflexe chybujících ministrů a jejich potrestání, žádné potlačení korupce, žádné odstoupení z funkce, ale jen vysávání, zdražování, likvidace státních zařízení, rozprodávání obecního majetku, lži a lži a lži.

Toto není vláda, ale nepodařená taškařice, jež zavede ČR ke dnu. Vládu vede Nečas a tak zkrátka nastává NEČAS v Čechách, na Moravě a Slezsku!Politici v ČR po 21 letech

když sleduji politické dění v posledních 21 letech nových dějin ČR po roce 1989, nenapadá mne žádná jiná myšlenka než ta, že v nejvyšších politických funkcích je drtivá většina politiků služebně vyžilá, přestárlá, nekompetentní, diletantská a jejich potenciál co do myšlenkových schopností a soudnosti naprosto již vyčerpaný.

Většina volených politiků a funkcionářů státní správy je přestárlá věkem, nebo přestárlá délkou působení ve svých funkcích. Celých 21 let v nejvyšších postech vidíme prakticky stále stejné obličeje, bez ohledu na výsledky voleb občanů se do funkcí etablují různými machinacemi a politickými hrátkami stále stejné osoby, jen tu a tam je vidět nová tvář a obvykle ne nadlouho.

Stejný důvod přestárlosti a vyčerpanosti je i z pohledu schopnosti vnímání reality a občanských potřeb současnosti, kdy jejich mozková kapacita je naprosto vyčerpaná a zkreslená dlouhodobým působením v politických funkcích, kdy jejich vlastní životní materiální podmínky výrazně a mnohonásobně v osobních příjmech převyšují příjmy obyčejných občanů, pro které mají jako volení zástupci pracovat a po této dlouhé době a degradaci naprosto již nejsou schopni pro své voliče nic pozitivního udělat, mimo tvorby stupidních, nelogických, nefunkčních a špatných zákonů, při neustálých změnách a doplňcích zákonů a vyhlášek a při kde jakých dalších naprostých hovadinách.

Drtivá většina jejich konání není motivována službou pro své voliče, pro vytváření lepších, slušnějších a přístupnějších podmínek pro žití voličů - občanů, ale je evidentní, že je motivována převážně a výlučně osobními ambicemi k udržení svých funkcí, koryt a svých oficiálních i neoficiálních nadstandardních příjmů. Díky zákonům jako je poslanecká imunita a naprostá nefunkčnost Státních zastupitelství, Policie a soudů, které si vytvořili a zcela určitě ne na základě přání voličů – občanů jsou naprosto trestně nepostižitelní. To opravdu není demokracie, to je absurdistán nejtemnějšího kalibru!