A máme tady precedentní rozhodnutí, jako za totality!

Autor: BazMyslik <bazmyslik@napismi.cz>, TĂ©ma: Politické páky, Zdroj: PUP ČTK BIS, Vydáno dne: 25. 05. 2010

Nic se tu za 21 let nezměnilo! Stejně jako v roce 1948 se užívají stejné praktiky, jen teď pod záminkou té tak zvané demokracie. Úcta k právu a soukromému vlastnictví je současnému establišmentu stejně ukradená, jako byla aparátčíkům z období totality.  Fischere CHUCPE!


Nedotknutelnost soukromého vlastníctví právě padla. Kdo kauzu trochu sledoval ví, že arogantní jednání úředníků v počátcích jednání s paní Havránkovou by otočilo i mrtvolou v hrobě. I  kdyby paní Havránková a její sestra chtěly i desetinásobek nabízené ceny státem, nemohlo by to způsobit větší prodražení této stavby než korupční a nekompetentní jednání úřednictva a zastupitelů. Všichni soudní vědí, že stavba dálnic u nás je za nevídané ceny, nesrovnatelně dražší než v okolních státech západní Evropy.

Všichni soudní vědí, jak stát utrácí a mrhá miliardami za ČSA, ČD a za mnoho dalších podniků vlastněných státem, jež jsou prodělečné a přesto manažeři těchto podniků pobírají statisícové platy a statisícové prémie!

Všichni soudní vědí, jak stát utrácí a mrhá milónovými částkami za vakcíny proti prasečí chřipce a našlo by se mnoho dalších miliónů a miliard, jež jsou utráceny státem vědomě neefektivně.

A jestliže stát není schopen za 16 let vyřešit demokratickou cestou za použití správných právních norem tento problém, který si způsobil už v samém začátku sporu Havránková, tak ať platí a zpětně ať platí ti co celou situaci zavinili.

Stát údajně nabídl Havránkové zhruba 766 Kč/m2 což za situace kdy tyto pozemky jsou "místně" velmi atraktivní, žádoucí a potřebné, není nijak moc, spíš málo. Volný trh, kdyby zde byla demokracie, kdyby zde byl právní stát, by za této situace kdekoliv v jiném státě znamenal cenu výrazně vyšší!

Veřejný zájem v této kauze by měl spočívat ve zjištění všech zavinění odpovědných politiků a pracovníků Vlády, Úřadu vlády a příslušných ministerstev, kteří tuto kauzu 16 let nedokázali vyřešit zákonným způsobem  s ohledem i na cenu stavby dálnice, jež se pohybuje v částkách miliard Kč, kdy cena pozemků Havránkové její sestry Štrosové z celkové ceny znamená zcela bezvýznamnou částku. Celých 16 let zbytečné práce odpovědných politiků a pracovníků Vlády, Úřadu vlády a příslušných ministerstev v této kauze nepochybně stála daňové poplatníky možná víc, než jakou cenu nakonec za pozemky Havránková a Štrosová obdrží. Všichni zúčastnění by měli být voláni k odpovědnosti i trestní!

Obávám se, že chování Vlády zavání praktikami 50tých let minulého totalitního režimu u nás, zavání praktikami užívanými komunisty v období 1948 ÷ 1989 a naznačuje, že současní politici nezapoměli co se v mládí naučili, kdy byli členy KSČ! 24.05.2010 kdy Vláda se rozhodla pozemky statkářky Havránkové kvůli D11 vyvlastnit dokazuje, že dřívější členství premiéra Vlady v KSČ není až tak nezávadné, jak tvrdil a jak tvrdili ostatní politici, když byl navržen na premiéra úřednické vlády :-(